cây ba kích tím »

Cây Thiên Ngân – Cây Gáo Vàng

Cây Thiên Ngân – Cây Gáo Vàng

admin Tháng Sáu 2, 2017 42

Mô tả Cây thiên ngân là cây thân gỗ, thẳng, thường xanh, là cây thân gỗ lớn có thể cao tới 30 – 35m, đường kính trên 100cm. Cây thiên ngân

Read More »